ยินดีต้อนรับ

บริษัท พี โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง

ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยทุกชนิด

อุปกรณ์การจราจรทุกชนิด

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกชนิด

อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด

งานติดตั้งต่าง ๆ ในโรงงาน ในคอนโดและอาคารชุด

เลขที่ 51/34 หมู่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

081-648-0864 , 087-031-1450

ยินดีต้อนรับ

บริษัท พี โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

จำหน่ายและติดตั้ง

ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยทุกชนิด

อุปกรณ์การจราจรทุกชนิด

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกชนิด

อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด

งานติดตั้งต่าง ๆ ในโรงงาน ในคอนโดและอาคารชุด

เลขที่ 51/34 หมู่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

081-648-0864 , 087-031-1450

ป้ายสถิติความปลอดภัย

ป้ายสถิติความปลอดภัย


มีรูปแบบให้เลือก 3 รูปแบบ คือ

1 ป้ายสถิติความปลอดภัยพร้อมตัวเลข ว/ด/ป ขนาดให้เลือก 2 ขนาด คือ 90 x 180 ซม. และ 120 x 240 ซม.

2 ป้ายสถิติความปลอดภัย พร้อมชุดเสา หัวบัว

3 ป้ายสถิติความปลอดภัย พร้อมชุดหลังคา (ตามรูปตัวอย่าง)

ป้ายสถิติความปลอดภัย มีแบบมาตราฐาน 3 รูปแบบ ขนาดป้าย 90 x 180 ซม.และ 120 x 240ซม.

S01

S02

S03

S4


วิธีการใช้ป้ายสถิติความปลอดภัย

Logo

บริษัท พี โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย


เลขที่ 79/276 หมู่ 4 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

081-648-0864 , 087-031-1450

สินค้าและบริการ

หน่วยงานรัฐ ฯ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน